International symposium
“Modern trends in organometallic chemistry and catalysis”
dedicated to the 90th anniversary
of the academician M. E. Vol’pin

June 03-07, 2013

 
 

Organizing Committee:

Bubnov Yuri N. – Co-Chairman
Muzafarov Aziz M. – Co-Chairman
Perekalin Dmitry S. – Symposium Secretary

Abakumov Gleb A.
Akhrem Irena S.
Aldoshin Sergey M.
Ananikov Valentin P.
Antipin Mikhail Yu.
Avaeva Svetlana M.
Beletskaya Irina P.
Belokon Yuri N.
Bregadze Vladimir I.
Egorov Mikhail P.
Eremenko Igor L.
Khohlov Aleksei R.
Konovalov Aleksander I.
Kukushkin Vadim Yu.
Lunin Valeri V.
Maleev Viñtor I.
Minkin Vladimir I.
Moiseev Iliya I.
Nefedov Oleg M.
Shilov Aleksander E.
Shubina Elena S.
Shur Vladimir B.
Sinyashin Oleg G.
Storozhenko Pavel A.
Sokolov Vyacheslav I.
Tartakovskii Vladimir A.
Valetsky Pyotr M
Voronkov Ìikhail G.
-
-

Local Organizing Committee:

Maleev Viñtor I. - Chairman
Belkova Natalia V.
Belokon Yuri N.
Bregadze Vladimir I.
Bilyachenko Alexei N.
Chizhevsky Igor T.
Filippov Oleg A.
Kalsin Alexander M.
Leonova Elena V.
Osipov Sergei N.
Perekalin Dmitry S.
Shubina Elena S.
Ustynyuk Nikolai A.
Valetsky Pyotr M.
Zarubin Dmitrii N.

Program Committee:

Ustynyuk Nikolai A. - chairman
Belokon Yuri N.
Bregadze Vladimir I.
Filippov Oleg A.
Milaeva Elena R.
Shubina Elena S.
Trifonov Alexander A.